Logardrailased (Rhinobatidae)

Logardrailased (Rhinobatidae), kõhrkalade sugukond seltsist Rhinopristiformes (selts on veel eestikeelse nimeta); võib olla paigutatud ka railiste (Rajiformes) seltsi. Inglise guitarfishes; prantsuse raies-guitares, guitares de mer; soome kitararauskut; vene рохлевые скаты, гитарные скаты, гитарниковые. Elavad Atlandi, India ja Vaikses ookeanis peamiselt randade läheduses, vahel tulevad ka jõesuudmete riimvette. Põhjakalad, kes eelistavad liivast või mudast merepõhja, millesse võivad ka osaliselt kaevuda. Ujumisel kasutavad ajamina saba, mitte rinnauimi. Toituvad peamiselt ussikestest, vähilaadsetest, limustest ja väikestest kaladest. Munastsünnitajad. 

Sugukonna taksonoomia kohta on erinevaid käsitlusi ning see on jätkuvalt muutumises. Alltoodu tugineb FishBase andmestikule (2019), mille põhjal sugukonda kuulub 50 kalaliiki, kes jaotuvad 9 perekonnaks.

Perekonnad:

Acroteriobatus (8 liiki) – (eestikeelse ametliku nimeta), logardraid 2

Aptychotrema (3 liiki) – kelluraid

Platyrhinoidis (1 liik) – okisrai

Pseudobatos (8 liiki) – (eestikeelse ametliku nimeta), logardraid 3

Rhinobatos (21 liiki) – logardraid

Zanobatus (2 liiki) – pannraid

Zapteryx (3 liiki) – kitarrraid

Tarsistes (1 liik) – luitsrai

Trygonorrhina (3 liiki) – viiulraid

Mai, 2019

Vaata lisaks:

Railised (Rajiformes)
Logardraid 3 (Pseudobatos)
Logardraid 2 (Acroteriobatus)
Luitsrai (Tarsistes philippii)
Okisrai (Platyrhinoidis triseriata)
Pannraid (Zanobatus)
Kelluraid (Aptychotrema)
Kitarraid (Zapteryx)
Viiulraid (Trygonorrhina)
Logardraid (Rhinobatos)
Railaadsed ehk raid (Batoidea, ka Rajomorphii)
Hotmedia.ee