Tuulteroos

Tuulteroos, diagramm meteoroloogias, mis iseloomustab tuule suuna ja kiiruse jaotust konkreetses kohas mingi pikema ajavahemiku (dekaad, kuu, aasta) jooksul. Tavalisim tuulteroos on ring, mille keskpunkti läbib 8, 16 või ka 32 sirgjoont, mis osutavad erinevatesse ilmakaartesse.


Tallinna tuulteroos 1981-2005

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Tuule suund
Tuul