Tuule suund

Tuule suund, horisondipunkt, millest tuul vaatleja suunas puhub. Mõõdetakse kraadides (asimuut) või rumbides. Maapinna läheduses on tuul enamasti puhanguline nii suuna kui ka kiiruse poolest ja horisondipunkti täpne määramine raske, seepärast piirdutakse enamasti rumbi määramisega. Kõrgemal õhus, kus maapinna ebatasasused õhu liikumisele enam mõju ei avalda, on õhuvool ühtlane ja horisondipunkt, kust õhk vaatleja suunas liigub, täpselt määratav. Seal määratakse tuule suund asimuudi järgi. Tuule suuna määramist asimuudi abil kasutavad merendus ja lennundus.

Kogu horisont jagatakse mõtteliselt 16 sektoriks ehk tuulerumbiks. Igal tuulerumbil on kindel nimi ja rahvusvaheline tähis.Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Tuulteroos
Tuulekott
Tuul