Triivpuri

Triivpuri, vahend paadi triivi aeglustamiseks, mida kasutavad huvikalastjad Peipsi järvel ahvenapüügil. Kujutab endast umbes 1,5 x 2,0 m purjeriidest palakat, mille pikematesse servadesse (ülemisse ja alumisse)  on õmmeldud jäik varras. Ülemise varda tippudes on 1-2 m pikkused otsad (nöörid), mille abil puri seotakse enne vettelaskmist paadi pardareelingu külge. Triivpurje ülesanne on vähendada triivimise kiirust paadi liikumisel üle ahvenaparve, samuti aga hoida paati triivi suunaga ristisena – kalamehed istuvad paadis seljaga vastu tuult ja püüavad ahvenaid tuulealusest pardast. Kui paat on üle ahvenaparve triivinud, võetakse triivpuri veest välja, sõidetakse kaarega tagasi teisele poole parve ning alustatakse uue triivimisega.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Triivankur
Triivpüük
Triiv