Triiv

Triiv (hollandi drijven'ujuma, ajama'), laeva kõrvalekaldumine kursist tuule mõjul. Triivi suurust iseloomustab triivinurk, s.o laeva tõelise kursi ja tegeliku liikumise suuna vaheline nurk. Kui tuul puhub vasakust pardast, tekib vasaku halsi triiv, kui paremast pardast, siis parema halsi triiv. Vasaku halsi triiv loetakse kaardikursi arvutamisel positiivseks, parema halsi triiv negatiivseks. Praktikas on triivil ka laiem tähendus: triivivaks nimetatakse laeva, millel puudub merel käik, mis on jääs kinni või mille ankur ei pea.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Triivpuri
Triivankur
Triivpüük