Globster (krüptiid)

Globster, ka blob, veekrüptiid, ebaselge päritoluga orgaanilise aine mass, mis on uhutud ookeani või mõne muu veekogu kaldale. Erineb muudest kalade, veeimetajate või peajalgsete rümpadest just selle määramatuse poolest. Kõige sagedamini leitakse globster pärast tormi, sageli on see vajunud poolenisti pinnasesse (liiva). Kuna globsterid võivad pärineda teadusele seni tundmata olenditest, on need krüptozooloogia uurimisobjektideks. Mõiste globster võttis 1960. a kasutusele inglise/USA krüptozooloog Ivan Terence Sanderson (1911-1973) kirjeldades Tasmaania globsterit. Esimeseks teadlaste tähelepanu pälvinud globsteriks oli 1808 Stronsay saarelt (Orkney saared) leitud olend, keda hakati nimetama Stronsay koletiseks (inglise Stronsay Beast), tuntuimaks sai 1896 USAs leitud St. Augustine koletis, kellest levis ajakirjanduses hulgaliselt fotosid.

Mõnedel leitud globsteritel on täielikult puudunud luud ja neid on kirjeldatud kui suurt lihakuhja, mis vahel on olnud kaetud ka millegi karvkattelaadsega, osadel globsteritel on aga tuvastatud ka luid või kõhri, haarmeid, jäsemelaadseid kehaosasid, silmasid või teisi organeid, mis on hõlbustanud liigi tuvastamist. Globsterite kohta on püstitatud kõige äärmuslikumaid hüpoteese: neid on arvatud elavat maapinna sees või olevat tulnud kosmosest. Enamusel nendest juhtudest, kui on toimunud ka tõsiteaduslik uurimine, on siiski õnnestunud määrata, millise looma jäänustega on tegemist. Paljud globsterid, keda on arvatud olevat ülisuured kaheksajalad, kelle olemasolu kohta pole teaduslikke kinnitusi, on põhjalikumal uurimisel osutunud vaalade või suurte haide poollagunenud jäänusteks. Iseloomulik on nn Tšiili blobi juhtum 2003. a: uurimine selgitas, et tegemist on tormiga randa toodud rasvakogumiga, mis on vabanenud lagunevalt vaalakorjuselt. Paljud iidsete plesiosauruste jäänusteks peetud globsterid on osutunud hiidhaide rümpadeks, mis on tormide ja lagunemise tõttu ebaharilikuks moondunud, ülisuurteks kaheksajalgadeks peetud olendid on aga tuvastatud ülisuurte kalmaaridena, kelle olemasolu on leidnud tõestamist. Newfoundland blob (2001) tuvastati DNA põhjal kašelotina; globsterite fotode analüüs lubab analoogia põhjal kašelottideks pidada ka mitmeid teisi leide.


St. Augustine koletis. 1896

November, 2018

Vaata lisaks:

Trunko (globster LAVis)
Stronsay koletis (Šotimaa)
Lusca (merekoletis)
Veekrüptiidid
Hotmedia.ee