Gambo (globster Gambias)

Gambo, globster, mis leiti 12. 06. 1983 Gambias Bungalow rannast (Gambia jõe suudme lähedal). Külaelanikud nimetasid olendit välise sarnasuse tõttu pealiskaudselt delfiiniks. Olendi pea raiuti maha ja müüdi turistile, keha maeti maha. Hilisemalt pole olendi liiki õnnestunud täpsemalt määrata: korjuse leidja, tollal 15 aastane Owen Burnham, pole teda leidnud ühestki erialaraamatust.

Juuli, 2022

Vaata lisaks:

Globster (krüptiid)