Vetevana

Vetevana, meessoost veeolend erinevate rahvaste uskumustes. Mõiste on ebamäärane ja võib sisaldada nii jumalusi (nt Ahti) kui ka meessoost näkke. Inglise merman, mermen; saksa Wassermann; soome vetehinen; vene vodjanoi. Enamasti inimese suhtes vaenulik.

November, 2018

Vaata lisaks:

Meri-mees / Merman (mütoloogiline olend)
Vete-ema (eesti)
Ku'ula-kai (Havai kalajumal)
Su iyesi / Su Ana / Su Ata (veevaim türgi-tatari mütoloogias; tengrismis)
Vodjanoi (slaavi veemees)
Ahti (soome mütoloogia)
Triton (kreeka merejumal)
Müütilised veeolendid