Nereiidid (kreeka merenümfid)

Nereiidid, vanakreeka merenümfid, merejumal Nereuse ja okeaniid Dorise 50 tütart. Nereiidid elasid sügaval merepõhjas oma isa elupaiga läheduses hõbedases koopas; laulsid ja mängisid pilli koos Amphitrite poja Tritoniga, purjetasid delfiinide ja müütiliste merihobude (hippokamposte) seljas. Vahel nähti neid kaldal puhkamas ja päikese- või kuuvalguse käes oma juukseid kuivatamas. Olid nii kuulsad oma ilu poolest, et kui Aithiopia kuninganna Kassiopeia hooples end olevat ilusama kui neriidid, võtsid nereiidid seda solvanguna ja palusid Poseidonil Kassiopeiat karistada. Poseidon saatis Aithiopiasse jälgi merekoletise, kes laastas maad ja kellele oleks Kassiopeia tütar Andromeda ohverdatud, kui Perseus ei oleks jõudnud teda päästa.

Nereiidid hoolitsesid ohus olevate meremeeste eest: nad püüdsid vaigistada tormi ja teha kõik võimaliku, et inimeste meresõidud oleksid kiired ja turvalised. Seetõttu ustasid nereiide eriti just meremehed.

Iga nereiid kehastas endas mingit omadust, nt Galene – rahuliku mere jumalanna; Kymo – lainete jumalanna; Eulimene – turvaliste sadamapaikade jumalanna jne. Tuntumad nereiidid on Amphitrite, Galateia ja Thetis.

November, 2018

Vaata lisaks:

Eren / Eran / Neren (lesgide veejumal)
Lamia ehk lamina (olend baski mütoloogias)
Doris (kreeka okeaniid ja merejumalanna)
Merineitsi
Undiin
Najaadid (kreeka veenümfid)
Pontos (kreeka merejumal)
Thetis (kreeka mütoloogias nereiid)
Hippokampos (merekoletis)
Galateia / Galatea (nereiid)
Amphitrite (kreeka jumalus, nereiid)
Nereus (kreeka merejumal)
Antiikjumalad