Merefarm

Merefarm, kalakasvatuse moodus, kus kunstlikult väljahautud ja/või järelkasvatatud noorjärgud lastakse merre, et saavutada kala juurdekasv kas täielikult või osaliselt (antakse lisasööta) loodusliku toiduga. Põhiraskus on täiskasvanud kala taaspüük, enamasti piirdub see 5-15%-ga. Merefarmi erijuht on turgutamisele lastud kala hoidmine mingil kindlal akvatooriumil (väikelahes, fjordis), millest väljapääs on suletud – sel viisil on kasvatatud Norras turska ja Jaapanis merelatikat. Taaspüügi suurendamiseks on tehtud katseid (neid alustatakse noorjärkudega) kujundada kaladel signaali (peamiselt helisignaali) peale kogunemise tingrefleks. Kõige rohkem on seda meetodit kasutatud Jaapanis Merelatika kasvatamisel ning saavutatud on 20-40%-ne taaspüük. Eestis tehti 1980. aastail katseid karpkalamerefarmi rajamiseks Väinamerre ja kuigi märgistatud isendite taaspüük ulatus 8-10%-ni, tuli katsed asustusmaterjali (2-aastased karpklalad) vähesuse tõttu seisata. Kaudselt võib merefarmiks lugeda ka kalavaru rikastamist nagu see toimub lõhe noorjärkude asustamisega Läänemerre.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Akvakultuur
Marikultuur