Kinnise rulli ehitus

Välisel vaatlusel eristame kinnise rulli järgmisi osasid: korpus koos rullijalaga, vänt, kapsel ja selles olev nööriava, heitepäästik ja kalapiduri regulaator. Lahtise kapsliga rulli puhul on nähtav ka rootor, mille kaanel paikneb vajutatav nupp-päästik. 


Rulli sisemuses paiknevad nööripool, kalapidur ja laotamissüsteem. Viimane koosneb rulli kopuses paiknevast hammasratastikust (reduktorist) ja rootorist. Erinevalt lahtisest rullist paikneb kinnisel rullil reduktor nööripooli ees: pool jääb korpuse ja reduktori vahele ning ei ole vahetatav. Reduktori küljel asuvad nööri kerimisnagad. Heitmise ajal tõmmatakse nagad päästikule vajutades rootori sisse, nööri kerimist alustades tulevad nagad rootorist välja ning haagivad nööri.


Kerimisnaga on kinnise rulli kõige tundlikum detail, kuna just naga peab taluma suurimat koormust ja enim hõõrdumist. Heade umbrullide puhul valmistatakse nagad ülikõvast terasest ja pannakse pöörlema rootorisse peidetud kuullaagritele. Kerimisnagasid võib rootoril olla 1-3. 2-3 nagaga muutub kiiremaks kerimise alustamine ja pikeneb ka rulli eluiga.


1 nagaga rootor, naga juures nähtavad kahjustused

Lihtsamatel/odavamatel rullidel rootor kerimise ajal pikisuunas ei liigu ja nöör keritakse nö hunnikusse. Keerulisemate/kallimate rullide rootor „nõelub“ edasi-tagasi samamoodi nagu lahtistel rullidel ja teostub nööri ristkerimine.

Kalapiduriks on kinnistel rullidel reeglina lamell-pidur, ehkki on ka mudeleid ketaspiduriga nagu lahtistel rullidel. Piduri regulaator paikneb enamasti korpusel pööratava rattakesena, kuid võib olla ka kogu korpust ümbritseva võru kujuline. Harvem kasutatakse vändavõlli juurde pandud täht-ketast, hoopis harva korpuse tagaosas paiknevat pööratavat nuppu (nagu lahtiste rullide tagapidur).

Pidurirattake

Tähtpidur umbrullil


Kinnine rull lahtise kapsli ja tagapiduriga
Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Kinnise rulli kapsel
Kinnise rulli tüübid
Kinnine haspelrull