Kinnise rulli kapsel

Kinnise rulli kapsel, detail, mis katab rulli nööripooli ja rootorit ning suunab nööri liikumise läbi kapsli keskel oleva nööriava. Kapsel võib olla erineva kujuga ja erineva nööriava suurusega.

Nööriava suuruse järgi võib kõnelda kinnistest, poolkinnistest ja lahtistest kapslitest.

Enim on levinud väike nööriava (läbimõõt alla 1 cm), läbi mille jookseb nöör välja väga kitsa vihuna. Poolkinnise variandi puhul on kapsli nööriava märksa suurem, kuid nöör peab väljudes siiski suunda muutma. Lahtise kapsli puhul jookseb nöör poolilt maha peaaegu niisama vabalt nagu lahtiselt haspelrullilt; kapsel takistab nööri viskumist poolist eemale ja suunab seda väljuma läbi kitsa pilu, mis jääb rootori ja kapsli vahele.

Et erineva nööriavaga kapslite puhul moodustuvad heitel erineva laiusega vihud (tüvikoonused), on nende puhul erinevad ka nõudmised ridvarõngaste suuruse ja paigutuse osas. Väikese nööriavaga kapsli korral kasutatakse üsna väikest ja lähedal asuvat alumist rõngast, lahtise kapsli korral võib aga sobida ka selline ritv, mis on loodud lahtise rulli jaoks – suure, rullist kaugel ja ridvast eemal paikneva esirõngaga. Et rull ja ritv omavahel sobiksid, müüakse maailmas umbrulle tihti combona, komplektis sobiva ridvaga.

Kapslite kuju puhul on erinevusi eelkõige kapsli nö kupliosa kõrgusel. Enamus mudeleid on madala, võrdlemisi lauge „kupliga“, kuid valmistatakse ka rulle, mille kapsel on kõrge ja kooniline – niisuguse kapsli puhul on nööri murdumisnurgad rulli sees märksa väiksemad ja heited seetõttu pikemad. Koonilist kapslit kasutatakse peamiselt väga kergete lantide heitmiseks loodud rullidel.


Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Kinnise rulli ehitus
Kinnine haspelrull
Combo