Paatkond

Paatkond, ka paadivägivenevägi (murretes: selts, võrguselts, mest, mestimehed, seur, kamp), ühes paadis peamiselt võrkudega kalastav püüdjaskond. 19. sajandil oli sõudepaadi paatkond 3-6 meest, harilikult ühest kaluriperest või koos sugulaste ja naabritega. Muhus võis paatkond küündida 14 meheni. Paat kuulus ühele paatkonna liikmele, kes oli harilikult kipriks ja kes sai tasuks varikalad. Võrgud olid igal kaluril omad. Harvemini oli paat ühine ning saak jagati võrdselt. Selline kalapüügi viis püsis kauem põhjarannikul, kus räim ja kilu raputati võrgust välja ( Lääne-Eesti väljanoppimise asemel). Merel tegutses kipper keulamehena, ta juhtis võrkude sisselaskmist. Päramees juhtis sellal ühe aeruga paati, teised paatkonnaliikmed olid souamehed.

Allikas: Mereleksikon, 1996

September, 2018

Vaata lisaks:

Ligisõitjad
Päramees
Kromkamees
Mõrrapüük
Kipper
Paadisulane
Varikalad
Nootkond