Mõrrapüük

Passiivne kalapüügiviis, kus lõkspüünis (mõrd) on harilikult terveks hooajaks paigutatud ühele kohale ja püüab juurdeujuvat kala. Mõrraga püütakse kala sisevetel ja rannameres. Kala liikumisteele paigutatakse tõkked, mis suunavad kala mõrra suudmesse. Mõrrad asetatakse merre üksikult või rühmiti. Rannaga risti on on pikk võrgulinast peatõke (maa- ehk vesiaed), mis ulatub mõrra suudme lähedusse. Suudme ees on kahel pool väiksemad tiivad, mille otsad on sissepoole pööratud (lappetõkk). Nende vahele jääv ruum on karja- ehk mõrraaed. Ühte karjaaeda võib avaneda kuni 3 mõrra suue. Mõrdade ja karjaaia komplekti nimetatakse mõrraliigiks, mitu üksteisele järgnevat mõrraliiki moodustavad mõrrajada. Räimemõrraga püütakse kevadel, ääremõrdadega suvel, kevadel, harva ka jää alt.


Kala nõudamine räimemõrrast. Foto: hiiusaarelood blogspot.com


Nõutamine kastmõrrast

Allikas: Mereleksikon, 2016

September, 2018

Vaata lisaks:

Nõudmine
Paatkond
Mõrd