Herbivoor

Herbivoor ehk taimesööja, taimedest toituv loom. Ka kalade hulgas on võrdlemisi palju liike, kes toituvad taimedest, nt valgeamuur (Ctenopharyngodon idella), keda sagedasti asustatakse veekogudesse selleks, et nad takistaksid seal taimestiku vohamist. Mõnikord eristatakse herbivooride seas füko- ehk algofaage, kes toituvad vetikatest. Seda teevad peamiselt zooplankterid, kuid ka mitmed kalaliigid, nt pakslaup (Hypophthalmichthys molitrix).

Märts 2018

Vaata lisaks:

Harilik pakslaup (Hypophthalmichthys molitrix)
Valgeamuur (Ctenopharyngodon idella)
Fükofaag ehk algofaag