Batübiondid

Batübiondid ehk süvaveeorganismid, veeorganismid, kes asustavad veekogude väga sügavaid osasid, kuhu päikesevalgus kunagi ei ulatu, enamasti sügavamal kui 700–1000 m (afootne vöönd).

Batübiontide seas moodustavad enamiku loomad ja heterotroofsed mikroorganismid (eriti bakterid). Kaladest kuuluvad batübiontide hulka nt abüssaalikalad ja demersaalsed kalad.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Batüpelagiaal
Batüaal
Demersaalsed kalad
Abüssaalikalad