Demersaalsed kalad

Demersaalsed kalad, kalad, kelle elutegevus on seotud mere või mõne muu veekogu (sügava järve) põhjaga. Rannikumeres leidub demersaalseid kalu mandrilavadel või nende lähedal sügavamates vetes mandrilava nõlva ligiduses. Demersaalseid kalu, kes elavad veepinnast sügavamal kui 200 m, nimetatakse süvamere demersaalseteks kaladeks või ka batüodemersaalseteks kaladeks. Ookeani veelgi sügavamates osades, näiteks abüssaalis, demersaalseid kalu üldiselt pole, kuid neid on ookeaniliste mägede või saarte juures. Toituvad peamiselt teistest mere- või järvepõhjal elavatest kalaliikitest, vähilaadestest, molluskitest jm. Neid võib vastandada pelaagiliste liikidega, kes elavad ja toituvad põhjakihist kõrgemal vabas vees.

Demersaalseid kalu võib jagada bentilisteks kaladeks ja bentopelaagilisteks kaladeks. Esimesed viibivad täiesti veekogu põhja peal ja sageli ka varjuvad liivas või mudas, teised viibivad põhja kohal. Enamus demersaalsetest kaladest on bentopelaagilised.

Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Bentopelaagilised kalad
Batüdemersaal
Demersaalne
Abüssaalikalad