Gause reegel

Gause reegel ehkeksklusioonireegel ehk konkurentsi välistamise reegel, ökoloogiline seaduspära, mille järgi kaks liiki, kel on identne ökoloogiline nišš, ei saa püsivalt koos eksisteerida. Võrdsetest konkurentidest sureb üks välja, kusjuures on juhuse määrata, kumb just. Reegli formuleeris vene ökoloog Georgi Gause 1934. a., toetudes oma laborikatsetele kahe kinglooma liigiga. Samalaadne on Grinnelli reegel, mille formuleeris Joseph Grinnell. Gause reeglil on ka matemaatiline põhjendus, mille on teiste seas esitanud Vito Volterra.

Looduses on aga kooslusi, milledes ökoloogiliste nõudluste poolest väga sarnased liigid ikkagi üsna püsivalt koos elavad. Näiteks planktonikooslused või siis troopiline mets, milles on palju lähedaste nõudlustega puuliike. Seetõttu on liigirikaste koosluste stabiilsus oluliseks teoreetiliseks probleemiks ökoloogias. Teoreetilise vastuolu tõi esile näiteks ameerika teoreetilise ökoloogia koolkonna rajaja George Evelyn Hutchinson (vt Hutchinsoni paradoks). Seejärel on liikide kooseksisteerimise probleemiga tegelenud paljud ökoloogid.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Gause, Georgi Frantsevitš
Hutchinsoni paradoks