Hutchinsoni paradoks

Hutchinsoni paradoks ehk vetikaparadoks ehk planktoni paradoks (inglise plankton paradox), vastuolu, mille puhul vaatamata piiratud ressurssidele (valgus, mineraaltoitained jm) esineb veekogus ikkagi rikkalik planktoniorganismide koosseis. Nähtusele pööras esimesena tähelepanu USA limnoloog George Evelyn Hutchinson. Vastuoluseisneb selles, et konkurentsi välistamise reegli (Gause reegel) järgi peaks kahest liigist, kel on sarnased ressursinõudlused, ellu jääma üks, mitte mõlemad - ometi on mingis veekogus vaatamata sarnasele ressursinõudlusele suur fütoplanktoni mitmekesisus. Vastuolu on püütud seletada mitmeti: mõned teadlased on välja pakkunud versiooni, mille kohaselt ökoloogilised ja keskkonnafaktorid on alaliseses muutumises, mistõttu planktoni elupaikades ei saa tekkida niisugust tasakaalu, mille puhul üks liik oleks pikemat eelistatud seisundis.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Gause reegel
Hutchinson
Hotmedia.ee