Vähimõrd

Vähimõrd, vahend jõevähkide püüdmiseks. Söödastatav lõkspüünis läbimõõduga alla 1 meetri, millel puuduvad juhtaed ja tiivad ning mille avade arv ei ole üle kolme. Kõige paremini sobib söödaks toores kala (särg, räim, koger, rääbis jne), aga ka mitmesugused subproduktid nagu seamaks, neer jms. Vanasti traditsiooniliseks söödaks olnud konnade kasutamine pole enam lubatud, sest kõik konnliigid on Eestis looduskaitse all.Vähimõrrad peavad püügil olles olema tähistatud vähemalt 10 cm läbimõõduga ujuva poiga. Püügivahendi märgistuseks (poile kirjutatav number) on kalastuskaardi omaniku isikukood.Vähimõrd pannakse tavaliselt õhtul veekokku püügile ja võetakse hommikul veest välja, erinevalt vähinatast, mida kontrollitakse püügiaja jooksul korduvalt. Haiguste leviku vältimiseks ei tohi püütud vähke ilma keskkonnaameti loata ümber asustada teistesse veekogudesse. Samuti tuleks püügivahendid pärast püüki desinfitseerida. Sobivaim viis selleks on jätta mõrrad mõneks tunniks päikese kätte kuivama.

Erisugused vähimõrrad
Märts 2018

Vaata lisaks:

Lõkspüünised
Mõrd
Jõevähi püük
Vähinatt