Fileerimine

Fileerimine, kalade puhul kala niisugune käsitlemine, mille puhul kalalt eraldatakse luud ja vahel ka nahk nõnda, et tekiks kalafilee. Eestis sai kalade fileerimine huvikalastajate ja hobikokkade jaoks omasemaks alles 1990-ndatel aastatel. Enne seda polnud saadaval sobilikke fileerimisnugasid ja vähe oli ka oskusteavet.

Fileerimine võimaldab töödelda kala kiiremini, kuna saab ära jätta kalalt soomuse võtmise ja rookimise. Soomuse võtmist ei saa küll vältida siis, kui me tahame lõigata kalast nahaga fileed, mida mõned kalasööjad peavad nahata fileedest maitsvamaks. On ka kalamehi, keda häirib, et fileerimise puhul ei saada kalast kätte kogu kalaliha, kuna osa lihast jääb luude ja naha külge. N-ö fileerimisjääke kasutatakse sageli kalaleeme keetmiseks.

Kalatööstustes kasutatakse fileerimiseks masinaid. Masinfileeritud kaladele (nt räimele) jääb siiski sisse rohkem luukesi kui käsitsi fileerides, kuid ka käsitsi fileerides pole alati võimalik saada kätte kõiki kalaluid. Kui ristised küljerood saame nt ahvenal, haugil või forellil välja noppida või välja lõigata, siis osadel kaladel (haug, latikas) on ka nn salaluid, mis ei ole väljalõigatavad ilma, et filee näbrustuks väikesteks tükikideks.

Fileerimine ei toimu kõikide kalaliikide puhul samamoodi, ent kui n-ö põhifileerimine (haug, ahven, koha) on selgeks saadud, pole keeruline tulle toime ka lutsu, särje, kiisa või lestaga.

Käsitsi fileerimine võib olla alguses aeganõudev ja vaevaline töö, kuid vilumuse tekkimisel saab sellest kalamehele/kalakokale vägagi tarvilik oskus.

Fileerimise etapid (haug, ahven, koha, forell jt):

  1. Kui soovime saada nahaga fileed, siis võtame kõigepealt maha kala soomused.

  2. Lõikame noaga kala pea tagant külje poolt risti läbi liha kuni selgrooni, kõhu poolelt peaks lõige kulgema rinnauimede taha (saba poole)

  3. Keerame nuga ja lõikame piki selgroogu kala läbi kuni sabani. Saame esimese filee, seni küll veel naha ja osade luudega. Eemaldame kala sisemused. Seejärel lõikame kalast teise filee.

  4. Lõikame ära fileede küljes olevad kõhuuimed.

  5. Lõikame fileedelt ära „roided“.

  6. Tõmbame sõrmede või pintsettidega välja enam-vähem küljejoone kohal asuvad ristised luukesed. (Kui kala on väga värske, pole neid võimalik välja tõmmata).

  7. Kui soovime nahata fileed, lõikame selle (saba poolt) naha küljest lahti.

Jaanuar 2018 

Vaata lisaks:

Fileerimine (särg, roosärg, nurg, teiv)
Fileerimine (räim)
Fileerimine (lest)
Fileerimine (haug)
Fileekahvel
Fileenuga
Filee
Hotmedia.ee