Otsingu tulemused:

1. Akvakultuur
2. Alaska malma (Salvelinus anaktuvukensis)
3. Alsatia paalia (Salvelinus alpinus × Salvelinus fontinalis)
4. Ameerika paalia ehk oja-mägihõrnas (Salvelinus fontinalis)
5. Ammersee paalia (Salvelinus evasus)
6. Arktika paalia ehk mägihõrnas (Salvelinus alpinus)
7. Beauforti meri
8. Boganida paalia (Salvelinus boganidae)
9. Cole'i paalia (Salvelinus colii)
10. Coomasaharni paalia (Salvelinus fimbriatus)
11. Drjagini paalia (Salvelinus drjagini)
12. Elgõgõtgõn (järv Tšukotkal)
13. Endeem
14. Euroopa paalia (Salvelinus lepechini)
15. Fääri paalia (Salvelinus faroensis)
16. Harjuspaalia (Salvethymus svetovidovi)
17. Haweswateri paalia (Salvelinus lonsdalii)
18. Häddi (Salvelinus killinensis)
19. Härgpaalia (Salvelinus confluentus)
20. Jakuudi paalia (Salvelinus jacuticus)
21. Jessei paalia (Salvelinus tolmachoffi)
22. Kalakasvatus: perspektiivsed liigid
23. Kalandus
24. Karusaare paalia (Salvelinus salvelinoinsularis)
25. Kaugida paalia, kundža (Salvelinus leucomaenis)
26. Kii paalia (Salvelinus japonicus)
27. Kivipaalia (Salvelinus kuznetzovi)
28. Kristivomer (Salvelinus namaycush)
29. Krogiuse paalia (Salvelinus krogiusae)
30. Kronoki paalia (Salvelinus kronocius)
31. Kuldne paalia (Salvelinus noori, ka Salvelinus youngeri)
32. Kõmri paalia (Salvelinus perisii)
33. Levanidovi paalia (Salvelinus levanidovi)
34. Lõhelased (Salmonidae)
35. Lõunamalma (Salvelinus curilus)
36. Mallochi paalia (Salvelinus mallochi)
37. Malma (Salvelinus malma)
38. Melvini paalia (Salvelinus grayi)
39. Murta (Salvelinus murta)
40. Mägipaalia (Salvelinus umbla)
41. Neiva (Salvelinus neiva)
42. Nelma (Stenodus nelma)
43. Onekotani paalia (Salvelinus gritzenkoi)
44. Orkney paalia (Salvelinus inframundus)
45. Paaliad ehk mägihõrnad (Salvelinus)
46. Pisisuu-paalia (Salvelinus elgyticus)
47. Põlula Kalakasvatuskeskus
48. Rakfisk ehk norra hapukala
49. Redupaalia (Salvelinus thingvallensis)
50. Sahhalini paalia (Salvelinus vasiljevae)
51. Schmidti paalia (Salvelinus schmidti)
52. Shetlandi paalia (Salvelinus gracillimus)
53. Splake (Salvelinus namaycush x Salvelinus fontinalis)
54. Struani paalia (Salvelinus struanensis)
55. Suursuu-paalia (Salvelinus maxillaris)
56. Taimenid (Hucho)
57. Taimõri paalia (Salvelinus taimyricus)
58. Taranetzi paalia (Salvelinus taranetzi)
59. Tiigerforell (Salmo trutta × Salvelinus fontinalis)
60. Tšerski paalia (Salvelinus czerskii)
61. Tšukotka paalia (Salvelinus andriashevi)
62. Tömp paalia (Salvelinus obtusus)
63. Valge paalia (Salvelinus albus)
64. Willughbi paalia (Salvelinus willoughbii)

Nelma (Stenodus nelma)

Nelma (Stenodus nelma) on kalaliik lõhilaste (Salmonidae) sugukonna siiglaste (Coregoninae) alamsugukonna perekonnast valgesiiad (Stenodus).

[Inglise nelma, sheefish, ingonnu, connie; saksa Weißlachs; prantsuse inconnu; innuiidi hiqaq, sii, siqaq, teirark jm; soome nelma; vene нельма]"Nelma on suur (kuni 130 cm, 30-35 kg) kala. Ta rasvane liha on väga maitsev. Nelma elutseb põhjapoolsetes jõgedes: Ponoi ja Oneega jõest läänes kuni Yukoni ning Mackenzie jõeni idas. Nelma levila on sarnane arktika paalia levilaga. Erinevalt aga arktika paaliast, kes kergesti moodustab järvevorme, eelistab nelma järvedele jõgesid. Suuremal hulgal esineb nelma vaid vähestes järvedes  — Buhtarma veehoidlas, Norilski järvedes, Kubeni järves Põhja-Dvinaa jõgikonnas. Ta ei armasta soolast vett ja kui lähebki merre, siis hoidub Põhja-Jäämere ning Beringi mere kirdeosa jõesuudmete lähedale magestunud piirkondadesse. Tunduv osa NSV Liidu vetes elavast nelmakarjast veedab kogu elu suurtes Siberi jõgedes, sooritades rändeid suudmest ülemjooksuni. /---/ Hilise suguküpsuse tõttu on nelma populatsioonid väga tundlikud ülepüügi suhtes. Reas jõgedes (Leena, Anadõr) on leitud nelma ja mitmete siaaliikide looduslikke hübriide."1

Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Stenodus nelma FishBase's (september, 2014)
Nelma Wikipedias (inglise)
September, 2014

Vaata lisaks:

Valgesiig (Stenodus leucichthys)
Nelma täidetud magu (Eveeni kalaroog)
Valgesiiad (Stenodus)
Hotmedia.ee