Nelma (Stenodus nelma)

Nelma (Stenodus nelma) on kalaliik lõhilaste (Salmonidae) sugukonna siiglaste (Coregoninae) alamsugukonna perekonnast valgesiiad (Stenodus).

[Inglise nelma, sheefish, ingonnu, connie; saksa Weißlachs; prantsuse inconnu; innuiidi hiqaq, sii, siqaq, teirark jm; soome nelma; vene нельма]"Nelma on suur (kuni 130 cm, 30-35 kg) kala. Ta rasvane liha on väga maitsev. Nelma elutseb põhjapoolsetes jõgedes: Ponoi ja Oneega jõest läänes kuni Yukoni ning Mackenzie jõeni idas. Nelma levila on sarnane arktika paalia levilaga. Erinevalt aga arktika paaliast, kes kergesti moodustab järvevorme, eelistab nelma järvedele jõgesid. Suuremal hulgal esineb nelma vaid vähestes järvedes  — Buhtarma veehoidlas, Norilski järvedes, Kubeni järves Põhja-Dvinaa jõgikonnas. Ta ei armasta soolast vett ja kui lähebki merre, siis hoidub Põhja-Jäämere ning Beringi mere kirdeosa jõesuudmete lähedale magestunud piirkondadesse. Tunduv osa NSV Liidu vetes elavast nelmakarjast veedab kogu elu suurtes Siberi jõgedes, sooritades rändeid suudmest ülemjooksuni. /---/ Hilise suguküpsuse tõttu on nelma populatsioonid väga tundlikud ülepüügi suhtes. Reas jõgedes (Leena, Anadõr) on leitud nelma ja mitmete siaaliikide looduslikke hübriide."1

Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Stenodus nelma FishBase's (september, 2014)
Nelma Wikipedias (inglise)
September, 2014

Vaata lisaks:

Valgesiig (Stenodus leucichthys)
Nelma täidetud magu (Eveeni kalaroog)
Valgesiiad (Stenodus)