Ameerika rääbis (Coregonus artedi)

Ameerika rääbis (Coregonus artedion kalaliik lõheliste (Salmonidae) sugukonna siigade (Coregonus) perekonnast.

Inglise lake cisco, cisco, shub, lake herring, lakefish, tullibee; prantsuse cisco de lac; hispaania coregono de artedi; soome amerikannmuikku; innuktiidi arnaqsleq, kapisilik, kavisilik.
Ameerika rääbise leviala on Põhja-Ameerika põhjaosa külmaveelistes järvedes ja suuremates jõgedes.
Sihvaka kehaga hõbedane kala, külgedel roosakas sillerdus. Alalõug ja ülalõug on ühepikkused, erinevalt euroopa siiast, kelle alalõug on ülalõuast pikem.
Toitub sooplanktonist ja putukate vastseist, sööb ka kalade marja ja vastseid.

FishBase's suurim pikkus 57 cm (tavapärane 29,3 cm), suurim kaal 3,4 kg, pikim eluiga 11 a

Ameerika rääbis on nii tööndusliku püügi kui ka huvikalastuse objekt.
Süüakse ka soolatuna või suitsutatuna, hinnatud on ka mari.

Ameerika rääbis laiemas mõttes ehk Coregonus artedi sensu lato (sensu lato - ladina k 'laiem tähendus') hõlmab Suures Järvistus elavaid erinevaid siigade perekonna liike, keda kõiki kutsutakse ühiselt rääbisteks (cisco). Sellesse rühma kuuluvad:
Coregonus alpenae – longjaw cisco
Coregonus artedi  – cisco, northern cisco or lake herring
Coregonus johannae – deepwater cisco
Coregonus hoyi – bloater
Coregonus kiyi – kiyi
Coregonus nigripinnis – blackfin cisco
Coregonus reighardi – shortnose cisco
Coregonus zenithicus – shortjaw cisco
Coregonus hubbsi - Ives lake cisco

Geeniuuringutega on tuvastatud, et need vormid ei ole välja arenenud ajalooliselt iseseisvate liikidena, vaid ökoloogiline ja morfoloogiline eristumine on toimunud eraldi asuvates järvedes: seepärast tuleks neid pigem käsitleda ühe liigi erinevate vormidena. Seda liiki esitataksegi kujul Coregonus artedi sensu lato.

Tuvastatud on ka seda, et ameerika rääbis pole euroopa rääbise lähisugulane, vaid tal on koos omuliga euroopa rääbisest erinev arenguliin.

Ameerika rääbise varud ja väljapüük on aastakümnetega oluliselt kahanenud: kui 1952 aastal püüdis USA 10 694 tonni, siis 2011. a püüdis USA ja Kanada kokku 783 tonni.
  
Allikad:
Coregonus artedi FishBase's (juuni, 2014)
Amerikanmuikku Wikipedias (Soome)
Coregonus artedi Wikipedias (Inglise)
Juuni, 2014

Vaata lisaks:

Siberi rääbis (Coregonus sardinella)
Rääbis (Coregonus albula)
Siiad (Coregonus)