Tindid (Osmerus)

Tindid (Osmerus), kalade perekond tindilaste (Osmeriformes) seltsi tintlaste (Osmeridae) sugukonnast. Vene корюшки.

Perekonnas on 4 liiki1(FishBase, 2019)

Osmerus dentex Steindachner & Kner, 1870 (Pacific rainbow smelt, Arctic smelt) – arktika tint, aasia meritint.

Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) (European smelt) – meritint.

Osmerus mordax (Mitchill, 1814) (Rainbow smelt) – vikertint.

Osmerus spectrum Cope, 1870 (Pygmy smelt) – kääbustint.


1 Käsitlustes on erinevusi: vikertint ja arktika tint võivad olla käsitletud liigi Osmerus mordax alamliikidena Osmerus mordax mordax ja Osmerus mordax dentex, ka on kääbustinti vaadeldud mõnes käsitluses alamliigina Osmerus mordax spectrum.


Viimati: detsember, 2019

Vaata lisaks:

Kääbustint (Osmerus spectrum)
Arktika tint, aasia meritint (Osmerus dentex)
Vikertint (Osmerus mordax)
Peipsi tint (Osmerus eperlanus morpha spirinchus)
Meritint (Osmerus eperlanus)
Tindilised (Osmeriformes)
Tintlased (Osmeridae)