Anšoovised (Engraulis)

Anšoovised (Engraulis) on kalade perekond anšoovislaste (Engraulidae) sugukonnast.


Perekonda kuulub 9 liiki:

 Engraulis albidus Borsa, Collet & J. D. Durand, 2004 (White anchovy), valge anšoovis
 Engraulis anchoita C. L. Hubbs & Marini, 1935 (Argentine anchoita), argentiina anšoovis
 Engraulis australis (J. White, 1790) (Australian anchovy), austraalia anšoovis
 Engraulis capensis Gilchrist, 1913 (Southern African anchovy), kapimaa anšoovis
 Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (European anchovy), euroopa anšoovis
 Engraulis eurystole (Swain & Meek, 1885) (Silver anchovy), hõbedane anšoovis
 Engraulis japonicus Temminck & Schlegel, 1846 (Japanese anchovy), jaapani anšoovis
 Engraulis mordax Girard, 1854 (Californian anchovy), kalifornia anšoovis
 Engraulis ringens Jenyns, 1842 (Peruvian anchoveta), peruu anšoovis


"Anšoovised on üks tähtsamaid töönduskalade rühmi. Kogupüügi suuruse poolest kuulub neile esikoht maailma kalapüügis. Veel hiljuti oli iga-aastane anšooviste saak 9—10 miljonit tonni, millest 7—8 miljonit tuli peruu anšoovise arvele. Viimastel aastatel langes peruu anšoovise arvukus tugevasti ja ta varud on kriitilises seisundis. Selle peamisteks põhjusteks peetakse hüdroloogiliste tingimuste halvenemist (vee temperatuuri tõus ja soolsuse vähenemine) ning ülepüüki. Olulist osa etendavad kalatöönduses ka euroopa anšoovis, keda püütakse Hollandis, Portugalis ja Prantsusmaal, ning tema Musta ja Aasovi mere vormid. Palju püütakse ka jaapani anšoovist. Sealjuures võib austraalia ja kalifornia anšooviste püüki veel suurendada. Troopilistel anšoovislastel on ainult kohalik töönduslik tähtsus, kuigi neid mõnel pool — Indoneesias, Indias, Vietnamis, Venetsueelas — püütakse küllaltki palju ja kasutatakse toiduks kalakastme või pastana, kuid samuti vinnutatult. Anšooviseid püütakse peamiselt seinnootadega, kuid ka seisev- ning veonootadega ning traalidega.
Anšooviste kui püügiobjektide väärtuse määrab suuresti nende kõrge rasvasus. Eeskätt kehtib see parasvöötme liikide kohta. Nii näiteks on aasovi hamsa rasvasisaldus sügisel pärast turgutuse lõppemist 23—28%. Nende kalade liha on, eriti pärast vastavat töötlemist, küllaltki maitsev. Vahemere ja musta mere anšooviseid hinnati juba antiikajal kõrgelt."1

Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Anchooviste liigid FishBase's 
Viimati: jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Jaapani anšoovis (Engraulis japonicus)
Anšoovis ehk hamsa (Engraulis encrasicholus)
Anšoovislased (Engraulidae)
Hotmedia.ee