Anšoovised (Engraulis)

Anšoovised (Engraulis), kalade perekond anšoovislaste (Engraulidae) sugukonnast. Inglise anchovys; vene анчоусы.

Leviala Atlandis (ka Vahemeres) ja Vaikses ookeanis parasvöötme vetes. Anšooviseparved hoiduvad rannikutest teatavasse kaugusse, kuid ei uju kunagi ka avamerele, hoidudes 6-22 oC vette. Teostavaid ööpäevaseid ja hooajalisi rändeid. Toituvad planktonist. Anšoovistel on maailma kalastikus suurim biomass, mistõttu neil on väga oluline roll maailmamere toiduahelas. Anšooviste viljakus on 20-30 tuhat marjatera.

Leviala

Suurim pikkus liigiti 9,5-24,8 cm (SL).

„Anšoovised on üks tähtsamaid töönduskalade rühmi. Kogupüügi suuruse poolest kuulub neile esikoht maailma kalapüügis. Veel hiljuti oli igaaastane anšooviste saak 9-10 miljonit tonni, millest 7-8 miljonit tuli peruu anšoovise arvele. Viimastel aastatel langes peruu anšoovise arvukus märgatavalt. Selle põhjusteks peetakse hüdroloogiliste tingimuste halvenemist (vee temperatuuri tõus ja soolsuse vähenemine) ning ülepüüki. Olulist osa etendavad kalatöönduses ka euroopa anšoovis, keda püütakse Hollandis, Portugalis ja Prantsusmaal, ning tema Musta ja Aasovi mere vormid. Palju püütakse ka jaapani anšoovist. Troopilistel anšoovislastel on ainult kohalik töönduslik tähtsus, kuigi neid mõnel pool – Indoneesias, Indias, Vietnamis, Venetsueelas – püütakse küllaltki palju ja kasutatakse toiduks kalakastme või pastana, samuti vinnutatult. Anšooviseid püütakse peamiselt seinnootadega, kuid ka seisev- ja veonootadega ning traalidega. Anšooviste kui püügiobjektide väärtuse määrab suuresti nende kõrge rasvasus. Eeskätt kehtib see parasvöötme liikide kohta. Näiteks on aasovi hamsa rasvasisaldus sügisel pärast turgutuse lõppemist 23-28%.“ (Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979 )

2013. a püüti: peruu anšoovist 5,674 miljonit tonni (maailmas enimpüütud kalaliik); jaapani anšoovist 1,326 miljonit tonni (väljapüügilt 8. koht), euroopa anšoovist 0,406 miljonit tonni (väljapüügilt 25. koht)

 

Perekonda kuulub 9 liiki (FishBase, november 2017):

Engraulis albidus (White anchovy) – valge anšoovis. Vahemeri: Vahemere loodeosas piki Camargue'i rannajoont, Lõuna-Prantsusmaa rannikupiirkonnas Mauguio, Prevosti ja Thau laguunides, Aadria mere põhjaosas. Kevadest suve lõpuni riimveelistes laguunides, sügisel läheb rannikumerre. Mere- ja riimveeline; pelaagilis-neriidne, kuni 50 m sügavusel. Pikkus kuni 9,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Engraulis anchoita (Argentine anchoita) – argentiina anšoovis. Edela-Atland: Rio de Janerost Brasiilias kuni San Jorge laheni Argentiinas. Umbes 800 km kaugusel rannikust tihedate parvedena suvel 30-90, talvel 100-200 m sügavusel. Mereveeline; pelaagilis-neriidne; okeanodroomne. Pikkus kuni 17 cm (SL), mass kuni 25 g. Ohulähedane (NT). Rohke äripüük (2000-2011. a 12 164 – 44 034 t; Argentiina, Uruguai).

 

Engraulis australis (Australian anchovy) – austraalia anšoovis. Vaikse ookeani edelaosa: Austraalia (sealhulgas Lord Howe ja Norfolki saared) ja Uus-Meremaa vetes. Mere- ja riimveeline; pelaagilis-neriidne, kuni 31-70 m sügavusel. Pikkus kuni 15 cm (SL), tavapikkus 12 cm (SL), eluiga kuni 6 a. Pole ohustatud. Vähene äripüük. Kasutatakse kalastamisel söödana. Valmistatakse kalapastat.

 

Engraulis capensis (Southern African anchovy) – kapimaa anšoovis. Kagu-Atland: Lõuna-Aafrika ja Namiibia ranniku lähedal. Mereveeline; pelaagilis-neriidne, kuni 450 m sügavusel. Pikkus kuni 17 cm (SL). Pole ohustatud. Rohke äripüük (2000-2011. a 120 154 – 289 323 t; LAV, Namiibia).

Kapimaa anšoovis keraparvena

 

Engraulis encrasicolus (European anchovy) – euroopa anšoovis, hamsa. Vt artiklit Anšoovis ehk hamsa

Engraulis eurystole (Silver anchovy) – hõbedane anšoovis. Lääne-Atland: Massachusettsist lõunasuunas Florida ja Mehhiko lahe kirdeosani; Venetsueela rannikul Brasiilia põhjaosani. Mereveeline; pelaagilis-neriidne, 124-282 m sügavusel. Pikkus kuni 15,5 cm (TL), tavapikkus 8 cm (TL). Pole ohustatud. Vähene äripüük.

 

Engraulis japonicus (Japanese anchovy) – jaapani anšoovis. Vt artiklit Jaapani anšoovis

Engraulis mordax (Californian anchovy) – kalifornia anšoovis. Vaikse ookeani kirdeosa: Vancouveri saare põhjaosast San Lucase neemeni Baja Californias (Mehhiko). Kaks alamliiki. Rannikust tavaliselt 30 km kaugusel, kuid ka kuni 480 km kaugusel. Tihedate parvedena. Mereveeline; pelaagilis-neriidne, kuni 310 m sügavusel. Pikkus kuni 24,8 cm (SL), tavapikkus 15 cm (TL), suurim publitseeritud mass 68 g, eluiga kuni 7 a. Pole ohustatud. Äripüük (2000-2011. a 4 607 – 60 933 t; USA, Mehhiko). Valmistatakse kalajahuks, ka konserveeritakse. Kasutatakse söödana tuunipüügil.

 

Engraulis ringens (Peruvian anchoveta) – peruu anšoovis. Vt artiklit Peruu anšoovis

 

                                                                                                                                                                           Viimati: juuni, 2020

Vaata lisaks:

Peruu anšoovis (Engraulis ringens)
Jaapani anšoovis (Engraulis japonicus)
Anšoovis ehk euroopa anšoovis ehk hamsa (Engraulis encrasicholus)
Anšoovislased (Engraulidae)