Tähtlest (Platichthys stellatus)

Tähtlest (Platichthys stellatus) on kalaliik lestaliste (Pleuronectiformes) seltsi lestlaste (Pleuronectidae) sugukonna perekonnast lestad (Platichthys).

Inglise k - starry flounder, emerywheel, grindstone; prantsuse k - flet étoilé; saksa k - Sternflunder; jaapani k - numagarei; aleuudi k - ggagtulig, ur'auk; innuiidi k - ikkahnalook, ipkelnokto, ipkuknaluk, nadalna, nataktook, natangnok, natarnak; taani k - stjerneflynder; vene k - звездчатая камбала"Tähtlestal on selja- ja pärakuuimel 4-5 väga selget tumedat vööti. /---/
Tähtlest on tavaline Ohhoota ja Beringi mere rannikuvetes ning Kanada ja Kalifornia põhjaranniku lähedal. Teda leidub Tshuktshi mere rannavöötmes. Kasvab 54 cm pikkuseks ja 4 kg rasuseks (erandina kuni 90 cm ja 8-11 kg). NSV Liidu vetes on tema suurimaid koondisi täheldatud Kamtshatka lääne- ja idaranniku lähedal, Korfi lahes ja mujal. Tunduvalt rohkem püütakse tähtlesta Ameerika rannikul. Püünistena kasutatakse seisevnootasid ja traale"1

FishBase's suurim pikkus 91 cm, suurim mass 9,1 kg ja pikim eluiga 24 aastat.

Tähtlestad ujuvad ka jõgedesse, noored isendid kuni 120 km kaugusele merest.
Eristatakse kahte vormi: rannalähedane vorm, kes siseneb jõesuudmeisse ning seal ka talvitub ja mereline vorm, kes on aastaringselt suuremates sügavustes kui rannalähedane vorm. Seetõttu viibivad tähtlestad mererandades väga erinevatel sügavustel: suurima sügavusena on mõõdetud 375 m, kuid tählestade suurim tihedus on 10-17 sügavuses vööndis.  
Venemaal tähtlesta otseselt ei püüta, vaid saadakse mõningal määral kaaskalana, kuid ta on oluline tööndusliku kalapüügi ja huvikalastuse objekt Ameerika rannikul, Korea ning Jaapani vetes.

Allikad:
Platichthys stellatus FishBase's (detsember 2013)
Starry flounder Wikipedias
1Loomade elu, 4. ld Kalad. Tallinn 1969


Vaata lisaks:

Läänemere lest (Platichthys flesus trachurus)
Lest ehk jõelest (Platichthys flesus)
Lestad (Platichthys)
Lestlased (Pleuronectidae)
Lestalised (Pleuronectiformes)