Lestlased (Pleuronectidae)

Lestlased (Pleuronectidae) on kalade sugukond lestaliste (Pleuronectiformes) seltsist.

"Lestlastel on silmad pea paremal poolel, tegemist on parempoolsete lestalistega. Siiski esinevad mõnedel liikidel ka vasakpoolsed (reversiivsed) vormid. Kõhuuimed on sümmeetrilised, kitsa alusega. Lestlaste marjaterades pole õlitilka, valdaval enamikul on marjaterad pelaagilised, arenevad veepinna lähedal või sügavamal."1

Lestlased elutsevad Põhja-Jäämeres, Atlandi, India ja Vaikses ookeanis. Enamus liikidest eelistab jahedat  või külma vett, kuid on ka troopilistes vetes elavaid liike. Peamiselt elavad lestlased meredes, kuid on ka liike, kes viibivad riimvees või ka magevees. Lestlased viibivad enamasti merepõhjal, kusjuures nad võivad olla madalas rannavees ja ka enam kui 1000 m sügavusel.

Sugukonda kuuluvate perekondade ja liikide arv on erinevates käsitlustes erinev. Sugukond võib olla jagatud viieks alamsugukonnaks: Eopsettinae, Hippoglossinae, Hippoglossoidinae, Lyopsettinae ja Pleuronectinae — sellisel juhul on sugukonnas 23 perekonda ja umbes 60 kalaliiki. Tänapäeval käsitletakse taksoneid Paralichthodinae, Poecilopsettinae ja Rhombosoleinae enamasti iseseisvate sugukondadena, ent kui neid loetakse kuuluvaiks lestlaste sugukonda, on jagunemine alamsugukondadeks teistsugune ja sugukonnas kokku 39 perekonda ja umbes 103 kalaliiki. Allpool on toodud just selline jagunemine taksoniteks:  

Alamsugukond Paralichthodinae
Paralichthodes

Alamsugukond Pleuronectinae, pärislestlased

Acanthopsetta
Atheresthes, noolhammaslestad
Cleisthenes, teravpealestad
Clidoderma
Dexistes
Embassichthys
Eopsetta
Glyptocephalus, pikklestad
Hippoglossoides, karelestad
Hippoglossus, hiidlestad
Hypsopsetta
Isopsetta
Kareius
Lepidopsetta, valgekõhtlestad
Limanda, soomuslestad
Liopsetta, polaarlestad
Lyopsetta
Microstomus, väikesuulestad
Parophrys
Platichthys, lestad
Pleuronectes, merilestad
Pleuronichthys
Psettichthys
Pseudopleuronectes
Reinhardtius, süvalest
Tanakius
Verasper

Alamsugukond Poecilopsettinae
Marleyella
Nematops
Poecilopsetta

Alamsugukond Rhombosoleinae, rombkeellased
Ammotretis
Azygopus
Colistium
Oncopterus
Pelotretis
Peltorhamphus
Psammodiscus
Rhombosolea, rombkeeled
Taratretis

Allikad:
Pleuronectidae Wikipedias
Oikeasilmäkampelat Wikipedias
1 Loomade elu, 4. kd Kalad. Tallinn 1979

Vaata lisaks:

Valgekõhtlestad (Lepidopsetta)
Polaarlestad (Liopsetta)
Pikklestad (Glyptocephalus)
Väikesuulestad (Microstomus)
Karelestad (Hippoglossoides)
Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)
Hiidlestad (Hippoglossus)
Soomuslestad (Limanda)
Merilestad (Pleuronectes)
Lestad (Platichthys)
Lestalised (Pleuronectiformes)