Molvad (Molva)

Molva (Molva) on kalade perekond, mis kuulub tursaliste (Gadiformes) seltsi lutslaste (Lotidae) sugukonda.

Molvad, keda mõnikord nimetatakse ka merihaugideks, on nagu mageveelutsudki kahe seljauimega (molvadele muus osas väga sarnasel merilutsul on üks seljauim), millest eesmine on lühike ja tagumine pikk. 
Molvad elavad Lääne-Euroopa rannikul Biskaia lahest (harva) Barentsi mere edelaosani, Karusaare madalani ja Lõuna-Teravmägedeni, harvem ka Lõuna-Gröönimaani, samuti Vahemere lääneosa süvavees. Kõige sagedasemad on molvad Suurbritannia vetes, Põhjameres ja Norra rannikumeres.
 
Perekonnas on erinevate käsitluste põhjal kas kaks või kolm liiki: 
(Sinine molva võib olla esitatud kahe alamliigina — Molva dypterygia dyptergygia ning Molva dyptergygia macrophthalma.)
      
Sinine molva, Molva dypterygia (Pennant, 1784) (Blue ling)
Molva macrophthalma (Rafinesque, 1810) (Spanish ling)
Harilik molva, Molva molva (Linnaeus, 1758) (Common ling)


Allikad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Molva
P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006
Kalade elu, 7. kd Kalad, Tallinn 1979

Vaata lisaks:

Sinine molva (Molva dypterygia)
Harilik molva (Molva molva)
Lutslased (Lotidae)