Eesti järvede tüübid

Eesti järvede tüübid

Praegu jaotakse Eesti järved kompleksnäitajate alusel 12 tüübiks:

alkalitroofsed järved
oligotroofsed järved
semidüstroofsed järved
atsidotroofsed järved
düstroofsed järved
pehmeveelised eutroofsed järved
kalgiveelised eutroofsed järved
pehmeveelised miksotroofsed järved
kalgiveelised miksotroofsed järved
makrofüüdijärved
hüpertroofsed järved
halotroofsed järved

Varem jaotati toitainete, orgaaniliste, mineraalainete sisalduse, toitumistüübi, suuruse ja sügavuse, hapnikure¾iimi, vee kihistuse ja elustiku koosseisu järgi järved 8 põhitüüpi ja 27 alamtüüpi

soolatoitelised ehk halotroofsed järved

segatoitelised ehk düseutroofsed järved
 kihistunud (sügavad) pehmeveelised segatoitelised järved
 kihistumata (madalad) pehmeveelised segatoitelised järved
 kihistunud (sügavad) kalgiveelised segatoitelised järved
 kihistumata (madalad) kalgiveelised segatoitelised järved

lubjatoitelised ehk alkalitroofsed järved
 alalised lubjatoitelised järved
 ajutised lubjatoitelised järved

rohketoitelised ehk eutroofsed järved
 kihistunud (sügavad) pehmeveelised rohketoitelised järved
 kihistumata (madalad) pehmeveelised rohketoitelised järved
 kihistunud (sügavad) kesktoiteliste joontega rohketoitelised järved
 kihistumata (madalad) kesktoiteliste joontega rohketoitelised järved
 kihistumata kalgiveelised rohketoitelised järved
 kihistunud (sügavad) rohketoitelised järved
 ülirohketoitelised (hüpertroofsed) järved

huumustoitelised ehk düstroofsed järved
 kihistunud (sügavad) huumustoitelised järved
 kihistunud (sügavad) hapnikuta huumustoitelised järved
 kihistumata (madalad) huumustoitelised järved
 väga madalad huumustoitelised järved

poolhuumustoitelised ehk semidüstroofsed järved
 kihistunud (sügavad) poolhuumustoitelised järved
 kihistumata (madalad) poolhuumustoitelised järved
 kihistunud (sügavad) eutrofeerunud poolhuumustoitelised järved
 kihistumata (madalad) eutrofeerunud poolhuumustoitelised järved

vähetoitelised ehk oligotroofsed järved
 kihistunud (sügavad) vähetoitelised järved
 kihistumata (madalad) vähetoitelised järved
 kihistunud (sügavad) eutrofeerunud vähetoitelised järved
 kihistumata (madalad) eutrofeerunud vähetoitelised järved

rauatoitelised ehk siderotroofsed järved

Mõnikord tuuakse välja ka 9. põhitüüp:
(kesktoitelised ehk mesotroofsed järved)

Allikad:
I. Ott & T. Kõiv. Eesti väikejärvede eripära ja muutused. Tallinn, 1999
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn: Valgus, 1977
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

Eesti järved
Limnoloogia