Eesti järved

Eesti territooriumil asetsevad siseveekogud, millel puudub vahetu ühendus merega. 

Eesti territooriumist moodustavad järved koos tehisveekogudega 5%, kokku on ligikaudu 1200 järve ja veehoidlat, mille pindala ületab 1 ha. Territooriumi iga 40–50 km2 kohta tuleb keskmiselt 1 järv.

Rohkem järvi on Kagu- ja Lõuna-Eestis, seal on kohati 30 järve 100 km2 kohta (Harjumaal Jussi-Järvi-Koitjärve ümbrus ja Valgamaal Karulas ja Otepääl). Seevastu Lääne- ja Kesk-Eestis on ulatuslikud alad täiesti ilma järvedeta.

Suurimad on Peipsi ja Võrtsjärv. 
Peipsi järv on koos Pihkva järvega Euroopas suuruselt viies (maailmas viienda kümne lõpus).

Valdav osa Eesti järvedest on madalad: enamasti alla 10 meetri; sügavaim on Rõuge Suurjärv (38 m). Peipsi järve sügavus ulatub 18 ja Võrtsjärve sügavus 6 meetrini. 

Enamik Eesti järvi on tekkelt mandrijäätekkelised. Leidub ka laukajärvi, rannajärvi, jõelookeist moodustunud järvi, karstijärvi, tehisjärvi ja meteoriiditekkeline Kaali järv.

Eesti jaguneb seitsmeks limnoloogiliseks valdkonnaks: Kagu-Eesti oligo- ja düstroofsed järved, Kirde-Eesti oligo- ja düstroofsed järved, kõrgustike eutroofsed järved, Pandivere alkalitroofsed järved, Vahe-Eesti düstroofsed järved, Madal-Eesti düseutroofsed järved, Lääne-Eesti halotroofsed järved. 

1970. aastail koostatud limnoloogia-alase tüpoloogia alusel on Eesti järvede hulgas eristatud 8 põhilist tüüpi (27alamtüübiga): oligotroofseid järvi oli 8%, semidüstroofseid 5,8%, düstroofseid 9%, eutroofseid 36,4%, düseutroofseid 36,6, alkalitroofseid 2,6%, halotroofseid 1,4% ja siderotroofseid 0,2%.
Tänapäeval eristatakse Eestis 12 põhilist järvetüüpi. Vt Eesti järvede tüübid   

Kalanduse ja puhkemajanduse seisukohalt väärtuslikumad järved paiknevad Otepää ja Sakala kõrgustikul ning Vooremaal. Teised piirkonnad on rikkamad taim- ja loomharulduste poolest.

Riikliku vaatluse alla kuuluvad: Peipsi järv, Võrtsjärv ja kaheksa väikejärve, Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgejärv, Pühajärv, Uljaste järv, Rõuge Suurjärv, Ähijärv, Viitna Pikkjärv ja Mullutu Suurlaht.


Allikas:
http://et.wikipedia.org
http://www.envir.ee/1131

Vaata lisaks:

Eesti järvede tüübid
Eesti järvede loend