Hüdroloogia

Hüdroloogia (vanakreeka hydōr 'vesi' ja logos 'mõiste, õpetus')

teadus, mis laias mõttes uurib Maa hüdrosfääri, sealkulgevaid protsesse ning hüdrosfääri ja seda ümbritseva keskkonna vastastikust mõju.

Hüdroloogia jaguneb okeanoloogiaks ehk okeanograafiaks ja sisevete ehk mandrivete hüdroloogiaks.

Kitsamas mõttes on hüdroloogia siseveekogusid, pinnase- ja põhjavett uuriv teadus, mis tegeleb vee äravooluga, sademetega ja veevarude haldamisega. Teadusharu peamiseks komponendiks on siseveekogude füüsika.  Ehkki järvi uurib limnoloogia, on hüdroloogia limnoloogia abistav teadus, mis uurib järvede füüsikalisi protsesse. Teadlast, kes selle teadusharu tegeleb, kutsutakse hüdroloogiks. 

Allikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

Hüdrosfäär
Hüdrograafia
Hüdroakustika
Okeanograafia
Hüdrobioloogia
Hotmedia.ee