Hevioso / Hebioso / Xevioso / Shango / Sogbo (dahomee äikese- vihma ja taevajumal)

Hevioso ehk Hebioso ehk Xevioso ehk Shango ehk Sogbo, dahomee1 mütoloogias äikese- vihma ja taevajumal, tuntud ka voodoo usundis. Hevioso karistab välguga valetajaid, vargaid ja kurjategijaid. Lääne-Aafrikas peetakse pikselöögist tekkinud surma karistuseks ja niimoodi surnud inimest ei maeta tavapäraselt, vaid ta põletatakse ja luud hoitakse alles. Mõnes Benini piirkonnas pannakse surnukeha Heviosole pühendatud templi ette. Välgust tabatud, kuid ellu jäänud inimest peetakse aga vaimselt väljavalituks ja ka Hevioso kehastuseks. Kui välk tabab maja, ei tohi inimesed seda kustutada, enne maja taastamist peavad aga kutsuma preestri, kes viib läbi lepitusriituse – kui seda ei tehta, võib Hevioso viha tabada ka teisi inimesi.

Hevioso on ka taeva isand, kõrgeim kohtumõistja, kes saadab põuda ja vihma, hävitab külasid ja põlde, kuid samal ajal annab inimestele ja põldudele viljakust. Hevioso juhib oma lastest koosnevat panteoni – oma lastele on ta delegeerinud erinevad valdkonnad: Aden saadab viljakandvat vihma ja kaitseb viljapuid; Akolombe juhib soojust ja jahedust, saadab rahet ja tekitab jõgede üleujutusi; Adžakata saadab paduvihma; Akele kogub merest vett, millest hiljem vihmasid tehakse; Agbe valitseb merd ja väiksemaid merejumalusi; Alasa elab metsas, aitab tabada vargaid ja õpetab inimesi austama Heviosot ja tema lapsi.

1 Dahomee – foni rahva kuningriik Lääne-Aafrikas praeguse Benini aladel; eksisteeris 17. saj algusest kuni 1894. Usundiks oli Lääne-Aafrika vodun, mis levis orjakaubanduse mõjul voodoo usundina ka Ameerikasse.

Allikad: Wikipedia // Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980, lk 1050

Oktoober, 2023

Vaata lisaks:

Shango / Xangô / Changó / Sango (välgujumal joruba usundis)
Agbe (dahomee merejumalus; Lääne-Aafrika)