Ononi (müütiline püüton Ašanti pärimuses; Ghana; Lääne-Aafrika)

Ononi, müütiline püüton Ašanti pärimuses. Ühe inimeste tekkimisloo kohaselt laskus üks inimeste paar taevast, teine tuli aga maapõuest. Need inimesed ei sünnitanud lapse. Püüton Ononi, kelle saatis loojajumal Nyame ja kes elas Bosomuru jões, õpetas inimesed sigima. Ta käskis kummalgi inimpaaril seista mehel ja naisel vastakuti, sukeldus siis vette ja veest väkjudes pritsis vett inimeste kõhtudele ja ütles seejuures „kus-kus“ (maagilised sõnad, mida kasutatakse Nyame kultuses). Seejärel saatis püüton paarid koju ja käskis mehel ja naisel heita üheskoos pikali. Naised jäid rasedaks ja sünnitasid esimesed lapsed. Nende järglased moodustasid Bosomoru ntoro (klanni). Sellesse ühendusse kuuluvad inimesed ei tapa püütoneid. Sarnaseid lugusid on ka teiste ntorode kohta: neis täidab püütoni rolli krokodill, tuvi, anropomorfne järvejumal vms. Oniniga sarnast rolli täidab jumal-püüton Selvanga Uganda lõunaosas elavate bagandade (bantude etniline rühm) mütoloogias. Laste sigitamise ühe põhjusena tuuakse esile seda, et on vaja piisavalt inimesi, kes hooldaksid esivanemate pühamuid. Seetõttu ei peeta eriti lugu ka lastetutest abieludest. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980, lk 118-19

Vaata lisaks:

Selvanga (jumal-püüton Ugandas)
Tano / Ta Kora (jõejumal Tano jões; Ghana; Lääne-Aafrika)