Tano / Ta Kora (jõejumal Tano jões; Ghana; Lääne-Aafrika)

Tano ehk Ta Kora, jõejumal Tano jões (Ghana, pikkus 400 km, suubub Elevandiluurannikul Atlandisse), kõrgemaid vaimolendeid (abosomeid) Akani rahvaste religioonis ehk akomis. Tuntud Ghanas elavate ašantide1 ja Elevaniluurannikul elavate agnide2 mütoloogias.

Looduses esindab Tanot Tano jõgi ja kaljuneem. Ta Kora näeb välja nagu suur ja tugev relvastatud sõdalane, kes suudab aga oma välimust muuta. Ta valdab ka äikest ja välku, kuna ta on ka äikese abosom.

Tano loomsümbolid on paavianid, kalad, krokodillid, elevandid ja kitsed. Kalad on väidetavalt Ta Kora lapsed, kusjuures ta võib esineda habemega kalana, kelle seljal on kahekordne karpide rida. Ütlemises: „Jõest, mille kala me ei söö, ei võta me [isegi] kullatükki“, peegeldub see, kuivõrd austavad ašantid Tano jõge ja Ta Korat. Väidetavalt kaitseb Ta Kora pühamut ja kodu Ta Kora isiklik paavianide armee. Ta Kora sõnumitoojateks on krokodillid, kes edastavad uudiseid kogukonda tabava kurjuse kohta. Kui krokodillid pole jões, vaid teedel ja tänavatel, lepitab preester Ta Korat, et saada teada, mismoodi õnnetusi ära hoida.

Ašanti mütoloogias on Ta Kora loojajumala Nyame ja maajumalanna Asase Ya teine poeg, kellel on mitu õde-venda. Kaksikvend Bia esindab Bia jõge, noorematest vendadest esindab Bosomtwe Bosumtwi järve, Apo esindab merd jne. Ta Korale on rajatud mitmeid pühamuid, suurim neist asub Tano jõe ääres. Enamus ašanti preestreid ja preestrinnasidd väidavad, et hakkasid preestriteks seetõtti, et sattusid mõne vaimu mõju all. Nad võisid ootamatult ja eelneva hoiatuseta kuulda "Tano häält", neil tekkis krambihoo või nad langesid transsi.

Kehtivad mitmed tabud. Nii ei tohi ükski naine menstruatsiooni ajal Tano pühamu lähedale minna. Amdestamatu on paavianide tapmine, söömine või isegi nende kahjustamine – see toob kogukonnale ränga karistuse. Sama kehtib krokodillide ja kõigi Tano jões või selle läheduses elavate metsloomade, näiteks antiloopide kohta. Kolmapäeva peetakse Akani religioonis kurjusega seotud päevaks ja Ta Kora templid kolmapäeval ja neljapäeval suletud.

Tano ja Bio vihavaen sai alguse sellest, et Nyame otsustas täiskasvanuks saanud poegade vahel oma maad jagada. Kuna Bia oli ta lemmikpoeg, kavatses ta kõige viljakamad ja metsasemad maad anda talle, Tanole jätta aga kehvemad maad. Tano otsustas kasutada pettust – ta läks isa juurde ja esines Biana, mis polnud keeruline, kuna vennad olid kaksikud. Nyame andiski viljakad maad Tanole ja sellest sai vendade vahel alguse vihavaen. Kui keegi üritab nüüd Tano jõe vett Bio jõkke viia või vastupidi, siis ta sureb.

Kord läks Tuo nimeline jahimees elevante küttima. Ta kuulis palmimetsas trummilööke ja lärmi, kuid ei näinud kedagi. Ehmunult peitis Tuo ennast tihnikusse ja leidis ennast olevat jõe lätetel. Keegi nähtamatu hüüdis tema nime ja küsis, miks ta on tulnud ja mida tahab. Seejärel soovitas jumal Tano, kellele see hääl kuulus, võtta teatud taime (summe ?) lehti, siduda need ümber palmitüvede ja tulla seitsme päeva pärast tagasi. Tue tuligi tagasi koos inimestega, kelle ta oli asjast rääkinud. Nad kuulsid üheskoos Tano häält. Tuo üde Anaa langes transsi, läks jõe lätte juurde ja oli seal seitse päeva. Tagasi tulles selgitas Anaa, et on Tano võimu all. Ta hakkas tantsima ja prohveteerima ning tegi inimestele teatavaks tano soovi, et inimesed talle lähemale tuleksid. Inimesed rajasidki jõe lätete juurde küla ja hakkasid seal elama.

Allikad: Wikipedia; Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980, lk 118-19

1 Ašandid – Akani rahvaste etniline rühm Ghana keskosas, kõnelevad ašanti-twi keelt, mis on Akani leeterühma kuuluva twi keele dialekt. Arvukus (koos lähedaste rahvusrühmadega) 3,3 miljonit.

2 Agnid – Akani rahvaste etniline rühm peamiselt Elevandiluurannikul, väiksemal määral Ghanas;1,2 miljonit.

September, 2023

Vaata lisaks:

Ononi (müütiline püüton Ašanti pärimuses; Ghana; Lääne-Aafrika)