Lestakalade sündimine (pärimus; Eisen)

Meres leitakse iseäralik tõug kalu: üks külg on neil nagu luu ja nahk, teine külg aga koguni paks. See kalade tõug sündinud järgmist viisi: Korra söönud Jeesus jüngritega mere ääres kala. Jeesusel olnud teine pool kala juba ära söödud, kui Jeesuse ja jüngrite vahel ei tea mis asja parast tüli tõusnud. Jeesus ei ole kala enam edasi söönud, vaid võtnud kala ja visanud merde tagasi. Ja vaata imet, kala hakanud meres uuesti elama. Siiski jäänud ta niisuguseks nagu ta Jeesuse käest meresse pääsnud: ühel pool luu ja nahk, teisel pool aga rammus ja rasvane. Ja nii elab lestakala praegugi veel meres edasi. J. Tamm Võrumaalt

Allikas: M. J. Eisen. Rahva-raamat. Uus kogu vanu jutte. Teine anne. // folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rraamat2

Juuli, 2023

Vaata lisaks:

Kudas vähid Sausti jõest ära kadusivad (pärimus; Eisen)
Kudas kalad Tammetalu järvest ära kadusivad (pärimus; Eisen)
Latikate kadumine (pärimus; Eisen)
Lest ehk jõelest (Platichthys flesus)