N-dam-keno-wet (inim-kala abenaki folklooris; Põhja-Ameerika)

N-dam-keno-wet, inim-kala abenaki1 hõimu folklooris. Hümbriidne olend, kes koosneb mehe ja kala kehaosadest. Tal mehe väike nägu ja pikad juuksed, samuti mehe käed. Tema kohta on vähe teada, kuid teda pole peetud ohtlikuks, ehkki ta olevat luuranud ja vahel ka ahistanud suplevaid naisi.

1 Abenakid – põlishõim Põhja-Ameerika kirdeosa metsaaladel. Hõimuliikmete arvestuses on suuri erinevusi: 1800 kuni 21 000 inimest (2021. a).

Allikas: Wikipedia

Juuni, 2023

Vaata lisaks:

Wanagameswak / Manogamasak (olendid indiaani mütoloogias)