Dzahkõažv / Ksdzahkõažv (abhaasi vetevaldjas)

Dzahkõažv (abhaasi Ӡаҳкəажə) ehk Ksdzahkõažv (abhaasi Хьӡаҳкəажə, 'kuldne vete valdjas'), abhaasi vetevaldjas, keda peetakse merejumal Haiti naiseks, kuigi nende abielu abhaasi mütoloogias ei kajastu – võib-olla seetõttu, et nad elavad eraldi mõnevõrra erinevates ilmades ja mõõtmetes. Müütides on Dzahkõažvist vähe juttu, kuivõrd ta pole ohtlik, vaid on rahulik ja tagasihoidlik. See kajastub ka ohvrianni lihtsuses, mis tuuakse talle siis, kui pruut viiakse uues elupaigas kokku allikaga – riituse numeks on adzõhaagara (аӡыхьаагара, 'allikavee toomine').

Vanim naine majas, enamasti meheema, kattis laua: lõikas kana, keetis maisiputru, küpsetas juustupirukaid ja pani toidud kultuslauale. Külla paluti abielus naabrinaised. Joodi pruudi nimel klaasike veini ja mindi allika juurde. Pruut pidi olema uutes ja heledates rõivastes. Meheema esitas allikal palve: „Palun sind, valitsejanna, et hoiaksid minu pere uut liiget, minu minijat, õnnetusjuhtumite ja kurjade vaimude eest! Ta on veel noor ja kui ta teeb mingeid eksimusi, siis anna andeks ja ära keela talle sinu hoole all olevat vett.“

Seejärel tegi palvetaja kanamunaga kolm ringi ümber oma pea, viskas muna vette ja ütles: „Ärgu olgu musta jõudu, mis sulle järgi vaataks!“

Sellest päevast alates polnud minijal midagi karta, ta võis julgel allikal käia ja vett tuua.

Dzahkõažvi samastatakse sageli Dzõdzlaniga (Ӡыӡлан), kuid siiski on tegemist erinevate olenditega:

Dzahkõažv on kõigi veekogude valdjas, kes elab sügava jõe põhjas, Dzõdzlaneid on aga väga palju ja nad elavad kõikjal allikates, ojades või kaevudes. Palved esitatakse üksnes Dzahkõažvile, mitte Dzõdzlanile.

Allikas: В. Л. Бигуаа. Ритуальный мир традиционной религии абхазов: монография. Москва, 2018. // apsnyteka.org/file/Biguaa_V_L_Ritualny_mir_trad_religii_abkhazov_2018.pdf

Mai, 2023

Vaata lisaks:

Dzõdzlan (abhaasi vetevaldjas)
Hait / Agah (abhaasi merejumal)
Atsvakua (abhaasi Ацəаҟəа), abhaasi vikerkaarejumal
Agõlšap (abhaasi draakon)