Aržan Iyesi (Altai allikavaldjas)

Aržan Iyesi (altai аржан ээзи), allikavaldjas Altai mütoloogias, keda usuti elavat raviallikates (аржан-суу, кутук-суу). Allikavaldjat peeti suures aus, kaks korda aastas, suve alguses ja sügise alguses, toimetati palvust „pühale allikale“ (Jaaн аржан). Allikavaldjat kujutleti enamasti kas noore neiuna või emaliku naisena ja allikasse heideti kivist või hõbedast nööpe ja helmeid. Allikale tulles ei tohtinud kiruda, kiirustada ega sekeldada, kanda teravad esemeid, rüvetadada allika juurde rajatud kultusehitisi, murda puude ja põõsaste oksi, lilli korjata jms.

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Bulak iyesi ehk Chesma iyesi (türgi, altai ja tatari allika- ja kaevuvaldjas)
Alara (veehaldjas turgi rahvaste mütoloogias)
Vetevaldjad Altai-Sajaani rahvastel
Su iyesi / Su Ana / Su Ata (veevaim türgi-tatari mütoloogias; tengrismis)