Kū / Akua (Havai jumal)

ehk Akua, Havai jumal. Üks neljast suurest jumalast koos Kanaloa, Kāne ja Lonoga. Kū on austatud paljude erinevate nimede all, sealhulgas on ta Kū-ka-ili-moku ('maa röövija'), kelle rituaalid hõlmasid inimohvreid, mis ei kuulunud teiste jumalate kummardamise juurde. Kū on sõja, poliitika, põllumajanduse ja kalapüügi jumal. Ta võis esineda väga erineval kujul: nii inimeste, loomade, kalade, lindude kui ka taimedena. Kaladena võis ta olla Manō (hai), Niuhi (inimsööjahai) või Iʻa ʻUla (teatud punane kala). Kalajumalana oli tema nimeks Ku-ula või Ku-ula-kai (vt Ku'ula-kai).

Allikas: Wikipedia

Oktoober, 2022

Vaata lisaks:

Moʻo (Havai sisalikvaim)
Ka'ahupahau ja Kahi'uka (Havai kaitsehaid)
Ukupanipo (Havai hai-jumal)
Namaka / Nā-maka-o-Kahaʻi (Havai merejumalanna)
Ku'ula-kai (Havai kalajumal)
Kanaloa (Havai merejumal)
Kāmohoaliʻi (havai hai-jumalus)