Kiaše / Kiaže / Kiyaši (merejumal hurri mütoloogias)

Kiaše ehk Kiaže ehk Kiyaši (meri), merejumal pronksiajal Lähis-Idas elanud hurride mütoloogias. Hurrid kõnelesid hurri keelt ja kasutasid kiilkirja. Kiaše oli aktiiveelt kummardatud jumalus, kelle ugariti vasteks oli Jam ja hetiidi vasteks Aruna.

Kiaše on meessoost jumal. "Merelauluna" tuntud müüdis möllab Kiaše tormilainena. Jumalate isa jumal Kumarbi soovitab teistel jumalatel merele ohverdada. Jumalad järgivad tema nõuannet ja viskavad vette kulda, hõbedat ja vääriskive, kuid Kiašele sellest siiski ei piisa ja ta nõuab endale armastusjumalanna Šauškat. Kuidas lugu lõpeb, ei ole teada, sest „Merelaul“ on säilinud vaid fragmentidena. Vihje annab siiski Vana-Egiptuse Astarte papüürus, mis sisaldab arvatavalt ugariti müüti, milles merejumal Pa-Jam survestab teisi jumalaid ja nõuab neilt austust. Pa-Jam nõustub taltuma, kui saab naiseks jumalanna Astarte. Jumal Seth võitleb seejärel merega ja allutab ta.

Allikas: Wikipedia

September, 2022

Vaata lisaks:

Teshub / Tessob / Teššub (hurri ilmajumal)
Šertapšuruḫi (olend hurri-hetiidi mütoloogias)
Aruna (hetiidi merejumal)
Yam / Yammu (merejumal Kaananis)