Veeimikud (olendid indiaani folklooris)

Veeimikud, olendid indiaani folklooris, tuntud Põhja-Ameerika California ja lääneranniku põlishõimude lugudes, enamasti seostatud Paiute, Shoshone, Washo ja Achumawi hõimudega. Veeimikud elavad allikates, tiikides ja ojades, tuntuimaks paigaks on Pyramid Lake Nevadas. Veeimikud esinevad ilusate inimlastena, kuid mõnikord on neil kalasaba. Mõnedes lugudes on tegemist roomajatega, kellel on võime jäljendada imiku nuttu.

Paljudes lugudes on veebimiku nutu kuulmine surma enne. Teistel juhtudel toob veeimiku üleskorjamine endaga kaasa loodusõnnetuse. Veeimikuid on süüdistatud ka mitme kalamehe kadumises, mis juhtub alati kevadel.

Ühes Paiute hõimu loos tutvus poiss merineitsiga ja armus. Soovides temaga abielluda, tõi ta merineitsi oma hõimuliikmete juurde, kuid need nõudsid, et ta viiks tolle tagasi ookeani äärde. Nii noormees ka tegi, kuid enne seda pani ärapõlatud merineitsi Pyramid Lake vette needuse. Varsti läksid järve äärde pesema kaks naist koos lapsega. Kui naised ei vaadanud, libises järvest välja madu ja neelas imiku alla, seejärel võttis aga ise imiku kuju. Kui ema võttis ette lapse toitmise, hakkas madu-imik hoops teda õgima. Teised hõimuliikmed ei suutnud naist mao käest vabastada ja kutsusid ravijamehe, kes sõlmis madulapsega tehingu, mille põhjal deemonlik imik võib vabalt asuda järve elama, kui ta noore ema vabaks laseb ja tolle tervis taastub.

Veeimikute kohta on jätkuvalt liikumas lugusid, mida võib käsitleda ka linnalegendidena. Näiteks Idaho osariigis Pocatellos on elus legend, mille kohaselt tabas ühel aastal Shoshone indiaanlaste maad kohutav nälg. Nad ei suutnud ennast ära toita ja emad olid sunnitud oma imikud jõgedesse ja järvedesse uputama. Seal kasvasid lastele sabad, uimed ja lõpused ning nad toitusid kullestest ja kalamaimudest. Nüüd võib neid näha mängimas Shoshone Bannocki reservaadi vetes. Nad ei unusta kunagi oma emade patte ja võtavad elu igaühelt, kes veepiirile läheneb.

Allikas: native-languages.org/water-babies; discover.hubpages.com

September, 2022

Vaata lisaks:

Wanagameswak / Manogamasak (olendid indiaani mütoloogias)
Näkk
Mannegishi / Memegwesi (olendid indiaani mütoloogias)