Sevilla Isidorus (VI-VII sajandi õpetlane)

Sevilla Isidorus (u 560 – 636), Sevilla peapiiskop, kirjanik ja entsüklopeedia Etymologiae autor, oma aja suuremaid õpetlasi Euroopas. Kirjutas ühiskonna harimiseks mitmeid olulisi teoseid; koondas ja kompileeris varasemaid teadmisi antiigist ja mujaltki. Teoloogiliste ja religiooni puudutavate raamatute kõrval kirjutas ka ajalugu ja loodusteadusi puudutavaid teoseid.

Tema teosed olid keskajal sageli tsiteeritavad ja viidatavad, neid kasutati ka bestiaariumide koostamisel.

Loodust käsitevad teostena, milledes kirjutati ka erinevatest veeolenditest, on De natura rerum ja Etymologiarum libri XX.

De natura rerum: raamat asjade olemusest, sisaldab ka illustreerivaid diagramme. Teos oli keskajal äärmiselt populaarne.

Etymologiarum libri XX, tuntud kui ka Etymologiae või Origines: Isidoruse elutöö, 20 köitest koosnev entsüklopeedia.

Allikas: Wikipedia

August, 2022

Vaata lisaks:

Bestiaarium