Kalatõke

Kalatõke, kala liikumistee sulgemiseks vette paigutatud varbadest, lattidest, võrgust või kividest tõke, mida kasutati enamasti koos mõrdadega. Painduvast tõkkeainesest võib teha ka iseseisva püünise, näiteks Lõuna-Eestis kaits. Mererannikul saab kalatõkkeid teha vaid Lääne-Eesti madalates lahtedes – Matsalus, Virtsu juures (okstest kalatõkked vitsmõrdadega) ja Saaremaa idarannikul (kivist ja hagudest tütt). Murretes: tari.

Allikas: Mereleksikon

Juuli, 2022

Vaata lisaks:

Atarma
Lõkspüünised