Dajell (Dayella malabarica)

Dajell (Dayella malabarica (Day, 1873)), kiiruime luukala heeringaliste (Clupeiformes) seltsi heeringlaste (Clupeidae) sugukonnast, perekonna Dayella ainuliik. Inglise Day's round herring; tamili nil; soome intiansilli.

Aasia: India edelaosa. Jõgedes, estuaarides, rannikumeres. Mere-, riim- ja mageveeline; pelaagilis-neriidne; amfidroomne. Pikkus kuni 6 cm. Pole ohustatud. Elatuspüük.

                                                                                                                                                                                       Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Heeringlased (Clupeidae)