Puguheeringad (Dorosoma)

Puguheeringad (Dorosoma), kiiruimsete luukalade perekond heeringaliste (Clupeiformes) seltsi heeringlaste (Clupeidae) sugukonnast.

Leviala Põhja- ja Kesk-Ameerikas. 3 liiki üksnes mageveelised, 2 liiki ka riim- ja mereveelised. Keha väga kõrge, pea väike, ninamik tömp. Seljauime viimane kiir väga pikk. Emased on suuremad ja tüsedamad.

Perekonnas on 5 liiki (FishBase, 2020):

Dorosoma anale Meek, 1904 (Mexican river gizzard shad) – mehhiko puguheeringas. Põhja-Ameerika: Mehhikost Guatemaala põhjaosani, teateid ka Belizest. Jõgedes. Filtreerib veest toitu. Mageveeline. Pelaagiline. Pikkus kuni 23,6 cm (SL). Pole ohustatud. Elatuspüük.

 

Dorosoma cepedianum (Lesueur, 1818) (American gizzard shad) – põhja-puguheeringas. Loode-Atlandis ja Põhja-Ameerikas: Hudsoni lahest New Yorgi osariigini; Mississippi, Suure Järvistu ja Ontarjo järve vesikondades. Jõgedes, järvedes, veehoidlates, soodes, täiskasvanuna ka estuaarides ja rannikumeres. Parvekala. Mere-, riim- ja mageveeline. Toitu filtreerib veest. Pelaagilis-neriidne; anadroomne; 0-33 m sügavusel. Pikkus kuni 57 cm (FL), tavapikkus 35 cm (SL), suurim publitseeritud mass 2 kg, eluiga kuni 10 a. Pole ohustatud. Vähene äripüük (2000-2011. a vahemikus 615 – 2 780 t; USA). Huvikalastus. Kasutatakse kalastamisel söödakalana. Mõningal määral kasutatakse ka väetise ja loomatoiduna.

 

Dorosoma chavesi Meek, 1907 (Nicaragua gizzard shad) – nikaraagua puguheeringas. Kesk-Ameerika: Nikaraagua ja Kostariika. Jõgedes, järvedes. Mageveeline. Pelaagiline. Pikkus kuni 18 cm (SL). Ohulähedane (NT). Elatuspüük.

 

Dorosoma petense (Günther, 1867) (threadfin shad) – lõuna-puguheeringas. Põhja- ja Kesk-Ameerika: Mehhiko lahe vesikonnas, Mississippi vesikonnas Kentuckist ja Indianast Oklahomani, lõunasuunas Texase ja Floridani; Mehhiko lahe vesikonna jõgedes kuni Põhja-Gutemaalani; samuti Honduurases Belize jões. Jõed, järved, kanalid, sood. Täiskasvanuna võib ujuda riim- või merevette. Parvekala. Mere-, riim- ja mageveeline. Toitub fütoplanktonist, detriidist, pisikaladest. Pelaagilis-neriidne; anadroomne; 0-15 m sügavusel. Pikkus kuni 33 cm (TL), tavapikkus 10 cm (SL), eluiga kuni 4 a. Pole ohustatud. Vähene äripüük. Kautatakse kalapüügil söödakalana.

 

Dorosoma smithi C. L. Hubbs & R. R. Miller, 1941 (Pacific gizzard shad) – lääne-puguheeringas. Põhja-Ameerika: Vaikse ookeani rannikul Mehhiko loodeosas Sinaloa ja Yaqui jõgikondades. Jõgedes, võib olla ka järvedes. Toitu saab vett filtreerides. Mageveeline. Pelaagiline. Pikkus kuni 14 cm (SL). Ohustatus määramata. Elatuspüük.

                                                                                                                                                                                         Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Heeringlased (Clupeidae)