Soldatovi kühvelrünt (Sarcocheilichthys soldatovi)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna kühvelrüntide perekonnast; vt Kühvelründid

Vaata lisaks:

Kühvelründid (Sarcocheilichthys)