estuaar

Estuaar ehk lehtersuue,

jõe suudmeosa, mis on mere poolt üle ujutatud. Estuaarides on jõe sissevoolu tõttu vee soolsus madalam kui meres. Estuaaridele on reeglina omased suhteliselt tugevad looded. Kui loodeid ei ole, võib estuaari asemele tekkida delta. Estuaarid on tekkinud kas maapinna vajumise võimerepinna tõusu tagajärjel. Jääaegadel on merepinna tase madalam, sest suur osa mereveest on kogunenud pooluselähedastesse jääkilpidesse. Jääaja taandudes jääsulab ning tõstab merepinna taset, ujutades üle jõgedealamjooksud, millest saavadki estuaarid.
Estuaar on moodustunud näiteks Thamesi jõe suudmealale.
Estuaarid on paljudele kalaliikidele olulised elu ja/või kudemispaigana.

Vikipeedia
Kalale.ee KIK