elektrielund

<div><b>elektrielund</b></div><div><br></div><div>Teatavate kalade (elektrikalade) eriline elund, mis tekitab elektripinget.</div><div>Fülogeneetiliselt on elektrielund tekkinud harilikult lihaste modifitseerumise tulemusena.</div><div>Ehituslikult koosneb elektrielund sadadest kuni tuhandetest talitluslikest osadest – kuuekandilistest plaadikestest –, mis on omavahel rööpselt ühendatud, meenutades ühtset sammastikku.</div><div>Elektrielundi töös muundub keemiline energia elektrienergiaks.</div><div><br></div><div><i>ENE</i>, 2. kd</div>
Kalale.ee KIK