Elektrirailised (Torpediniformes)

Elektrirailised(Torpediniformes) kalade selts kõhrkalade(Chondrichthys) klassi raideehk railaadsete (Batoidea, ka Rajomorphii) ülemseltsi varilõpuseste (Elasmobranchii) alamklassist. Ingliseelectric rays; saksa Zitterrochenartige; soome sähkörauskukalat; vene электрические скаты.Seltsi taksonoomia pole ühtselt ja lõplikult paika pandud: erinevates käsitlustes on selles 2-4 sugukonda, 12-13 perekonda ja üle 60 liigi.

SugukondNarcinidae (numbfishes)

AlamsugukondNarcininae – akurailased (?)

PerekondBenthobatis -süvaakuraid

PerekondDiplobatis - lahkraid

PerekondDiscopyge - sõõruimraid

PerekondNarcine - akuraid

AlamsugukondNarkinae (sleeper rays)- narklased

PerekondCrassinarke - nahknark

PerekondElectrolux - imurnark

PerekondHeteronarce - erinarkid

PerekondNarke - narkid

PerekondTemera - temera

PerekondTyphlonarke - pimenarkid

SugukondTorpedinidae(torpedo electric rays)- elektrirailased

AlamsugukondHypninae (coffin rays)

PerekondHypnos - taigenrai

AlamsugukondTorpedininae

Perekond Tetronarce

 

Perekond Torpedo - elektriraidAlamsugukondNarkinae võib olla käsitletud sugukonnana Narkidae; alamsugukond Hypninae võib olla käsitletud sugukonnana Hypnidae.

Jaanuar 2018
Kalale.ee KIK